November 12, 2015

Konkurs: Izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i organizacija seminara

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisuje javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za finansiranje projektnih aktivnosti izdavanja časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i organizacije stručnih skupova i seminara iz oblasti socijalne zaštite. Prijave mogu podneti registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji i udruženja koja …

Konkurs: Izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i organizacija seminara Read More »

Drugi javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Odluke o budžetu opštine Inđija za 2015. godinu i Odluke o raspisivanju Drugog javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Inđija u …

Drugi javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja Read More »

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuje javni poziv za realizaciju programa pripravnika. Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog / stručnog ispita u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, uz zasnivanje radnog odnosa. Program pripravnika traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i …

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika Read More »

Scroll to Top