www.indjija.biz - INTERNET POSLOVNI PORTAL

Program „Pokreni se za budućnost“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku kompanije Filip Moris više od deset godina, ima za cilj da podrži, osnaži i motiviše mlade, preduzimljive pojedince da unaprede svoja znanja i veštine, učestvuju u realizaciji društveno-korisnih projekata, i time doprinesu razvoju svog grada i društva u celini. Takođe, podizanjem ličnih kapaciteta svakog […]

Detaljnije

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški počeo je sa predstavljanjem mera i konkursa Pokrajinskog sekretarijata u 2015. godini i novog sistema podrške poljoprivredi usklađen sa fondovima AP Vojvodine. Ovogodišnji budžet Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu iznosi 7 milijardi dinara, od kojih je blizu jedna milijarda namenjena registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Pokrajinski budžet za poljoprivredu […]

Detaljnije

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao je konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje (nabavka nove opreme) i za dodelu kratkoročnih kredita na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata sufinansiranih od strane Evropske unije i bilateralnih donatora. Oba konkursa su otvorena do iskorišćenja planiranih sredstava za njegovu realizaciju, a više informacija može se […]

Detaljnije

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je javne poziv za izbor izlagača na međunarodnim sajmovima turizma (Mađarska), prehrane, pića i opreme za turizam (Hrvatska) i na Međunarodnoj turističkoj berzi (Nemačka). Informacije o Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS–TRAVEL 2015 (Budimpešta) Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova će na svom štandu, na sajmu […]

Detaljnije

Delegacija EU u Republici Srbiji i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pozivaju preduzeća iz Republike Srbije da se prijave za podršku u okviru novog programa „Podrška razvoju MSP u Srbiji“. Tim EBRD-a za podršku malim i srednjim preduzećima (prethodno poznat kao TAM / BAS) uz finansijsku podršku Evropske unije, povezuje preduzeća sa domaćim […]

Detaljnije

Javni prevoz Inđija (JPI), sektor za saobraćaj „Direkcije za izgradnju opštine Inđija“, saopštio je finansijske efekte korišćenja gradskog i prigradskog prevoza u 2014. godini. U gradskom prevozu je tokom 2014. godine prodato 27.207 pojedinačnih karata i 5.705 mesečnih markica, čime je ostvaren prihod od nešto više od 11 miliona dinara. Kada je u pitanju prigradski […]

Detaljnije

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju opštine Inđija“ izvestilo je da je u 2014. godini zabeležena rekordna prodaja parking karata, čime je ostvaren prihod od nepunih 11,2 miliona dinara. Dominantan način plaćanja je i dalje putem SMS-a – prodato je 209.948 parking karata u 1. i 2. zoni, a ostvareni prihod je oko 7.348.000 dinara. Pored […]

Detaljnije

Organizacija USAID objavila je poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva. Putem ovog poziva, koji će ostati na snazi godinu dana, USAID Srbija očekuje da dobije predloge projekata lokalnih organizacija civilnog društva koji će raditi na ekonomskom i demokratskom razvoju, a koji će biti finansirani sa sumom između 200.000 – 500.000 dolara. Poziv […]

Detaljnije

Omladinska Fondacija Schüler Helfen Leben Sarajevo, otvorila je I poziv za dostavljanje projektnih predloga na program Movements Across Borders „MAB“ za 2015. godinu, koji je fokusiran na osnaživanje, povezivanje i zajednički angažman mladih osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Informacije o programu Fondacija SHL će kroz program MAB izdvojiti financijska sredstva za podršku zajedničkih […]

Detaljnije

Švedski institut dodeljuje sredstva za predloge projekata kojima se promoviše otvorenost i demokratija u okviru kulture, medija i slično, a u okviru programa „Kreativna sila“. Predloge projekata mogu da podnesu organizacije civilnog društva, fondacije, državne agencije ili drugi slični subjekti koji za isti projekat ranije nisu dobijali sredstva. Podnosioci predloga projekata moraju da imaju sedište […]

Detaljnije
UA-104780250-1