www.indjija.biz - INTERNET POSLOVNI PORTAL

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i […]

Detaljnije

Lokalna samouprava u saradnji sa Pokrajinskim sekreterijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sprovodi reviziju i izradu Strategije održivog razvoja opštine Inđije 2015–2020. U reviziji i izradi predloga Strategije održivog razvoja opštine Inđija održan je Partnerski forum i sastanci radnih grupa iz tri oblasti (privreda, društveni razvoj i životna sredina), gde su bili uključeni predstavnici […]

Detaljnije

Univerzitet u Novom Sadu, Skupština AP Vojvodine i Pokrajinska vlada uz podršku Misije OEBS u Srbiji već jedanaest godina zajednički sprovode Univerzitetski program radne prakse u Skupštini AP Vojvodine, Pokrajinskoj Vladi, organima pokrajinske uprave, upravi, službama i fondovima, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina. Naime, u jedanaestogodišnjem trajanju Programa preko 400 učesnika svršenih studenata, apsolvenata, […]

Detaljnije

Kompanija IGB AUTOMOTIVE organizuje „Dan karijere“ u subotu 22. novembra 2014. godine u periodu od 11.30 do 13.00 h u prostorijama kompanije u Severoistočnoj radnoj zoni bb. Usled proširenja proizvodnih kapaciteta i velikog interesovanja za zasnivanje radnog odnosa, kompanija IGB AUTOMOTIVE raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Tim povodom kompanija IGB AUTOMOTIVE u subotu organizuje […]

Detaljnije

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj raspisao je Javni  konkurs  za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u AP  Vojvodini. Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Finansijska sredstva su namenjena za: – obezbeđivanje uslova za popularizaciju i podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada i tehnološkog […]

Detaljnije

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisuje: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM. PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni […]

Detaljnije

Regionalna razvojna agencija Srem održače obuku za početnike u biznisu 18, 19. i 20. novembra 2014. u Inđiji. Obuka se radi po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj i sastoji se iz šest modula a to su: – motivi i osobine preduzetnika; – analiza i vrednovanje biznis ideja; – pravni osnov poslovanja; – privredni subjekti, […]

Detaljnije

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini. Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje: 1. Troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog […]

Detaljnije

Republička direkcija za robne rezerve oglašava Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu preraspodele do 15.650 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus. U skladu sa Zaključkom Vlade od 12. 7. 2014. godine i po realizaciji Javnog poziva od 22. 7. 2014. godine, razmenjivaće se preostala količina […]

Detaljnije

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ objavila je Konkurs za mlade poljoprivrednike i poljoprivrednice u okviru Projekta podrške mladima u seoskim područjima da pokrenu sopstvene biznise u oblasti poljoprivrede. Putem konkursa će biti izabrano najmanje pet mladih poljoprivrednika/ca do 35 godina koji će dobiti sredstva za pokretanje ili proširenje sopstvenog poljoprivrednog biznisa u iznosu do 330.000 […]

Detaljnije
UA-104780250-1