Bespovratna sredstva bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća

Vojvodjanska_kuca

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisuje:

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM.

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1 smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 40.000.000,00 dinara. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:

– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:

1. da nisu stariji od 40 godina života,
2. da nisu u krvnom srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti,
3. da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina,
4. da je bar jedan supružnik/partner zaposlen,
5. da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
6. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 1.500.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom’“.

Prijave na Konkurs će se primati do 15. januara 2015. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona:

021/6615-177 i 021/6615-133

ili putem imejla na adresu:

zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs,

kao i u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na broj telefona: 021/487-43-00, ili putem imejl adrese: radizene@vojvodina.gov.rs.

 

Izvor: www.indjia.net

Scroll to Top