Dom kulture u Jarkovcima dobio vodu

Nakon nekoliko decenija čekanja i zapuštenosti od strane predstavnika prethodne vlasti, Dom kulture u Jarkovcima je konačno dobio vodovodni priključak i odvod mokrog čvora. Da bi krenuli u radove, radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ su prethodno očistili nagomilani šut i smeće koje se godinama taložilo.

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Dragoljub Trifunović rekao je da je na trasi vodovodnog priključka ugrađen vodomerni šaht u koji su ugrađeni svi neophodni elementi: vodomer, propusni ventil i propusni ventil sa slavinom. „Završili smo posao u Jarkovcima, ali ćemo se truditi da i u svim ostalim naseljenim mestima rešimo ovakve ili slične probleme, za koje je nadležno naše preduzeće. Sramota je da decenijama jedan objekat, kao što je Dom kulture u Jarkovcima, u 21. veku nema vodu“, istakao je Trifunović.

Radovi su trajali dva dana a meštani su izrazili zadovoljstvo što je kulturni objekat u njihovom selu konačno postao funkcionalan.

www.indjija.net

Scroll to Top