„Efikasno upravljanje imovinom“ osnov za optimalno uvećanje prihoda

Završna konferencija povodom implementacije projekta „Efikasno upravljanje imovinom u opštinama Stara Pazova i Inđija“ održala se u Staroj Pazovi u ponedeljak 2. februara. Na kraju jednogodišnjeg zajedničkog rada tokom konferencije, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa rezultatima projekta i aktivnostima koje će u narednom periodu unaprediti upravljanje imovinom u javnoj svojini.

Opšti cilj programa Evropske unije Exchange 4 je doprinos procesu strateških promena na lokalnom nivou kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima reforme javne uprave, posebno nacionalnim sektorskim politikama i praksom Evropske unije. Ukupna vrednost projekta je 148.686.061 evro, od čega Delegacija Evropske unije finansira 85 odsto, a ostalo je doprinos dveju opština.

Podrška upravljanju imovinom je važan preduslov za unapređenje investicione klime na lokalnom nivou i ovaj prioritet je povezan sa Zakonom o javnoj svojini koji je usvojen u septembru 2011. godine i predstavlja pravni osnov za uspostavljanje nadležnosti i kontrole lokalne samouprave nad javnom svojinom u vlasništvu.

Zakon je propisao uslove na osnovu kojih lokalne samouprave mogu dobiti pravo svojine nad imovinom i uspostaviti upravljanje imovinom u najboljem interesu cele zajednice.

Dejan Jekić, pomoćnik predsednika opštine Inđija, rekao je da se kroz projekat popisalo 58 objekata koje poseduje Opština Inđija.

„Među tim objektima su i neke stambene zgrade i poslovni objekti. Recimo, imamo podatak da postoji 106 stanova koji spadaju u ’socijalne’, ali trenutno su to objekti kojima raspolaže Opština Inđija. Pored toga smo poslali i obradili oko 1.400 NEP obrazaca prema Republičkoj direkciji za imovinu. Stvorili smo informacionu osnovu da se svi ti podaci saberu u jedan sistem“, kazao je Dejan Jekić.

Opština Stara Pazova popisala je 4.411 parcela koje su većim delom iz prava korišćenja prešle u pravo javne svojine. Marina Savić, šef Kancelarije za lokalno ekonomski razvoj opštine Stara Pazova, izjavila je da se dobar deo tih podataka još uvek usaglašava, tako da to nije konačna cifra.

„Negde oko 136 poljoprivrednih parcela je još u pravu korišćenja. Pored dosta obuka za zaposlene, ustanovili smo, kao i u Inđiji, tako i u Staroj Pazovi, jedan sistem za upravljanje imovinom u javnoj svojini, tako da ćemo sva relevantna odeljenja koja se i tiču upravljanja imovinom ’uvezati’ i svi podaci će biti vidljivi, transparentni, moći ćemo da upravljamo mnogo bolje imovinom, što donosi mnogo dobrih rezultata“, rekla je Marina Savić.

Upravljanje imovinom je proces donošenja odluka koje se tiču sticanja i korišćenja nepokretnosti i raspolaganja nepokretnostima, koje su u svojini državne i lokalne samouprave. Taj proces omogućava održavanje i stvaranje nove vrednosti kroz optimalno povećanje prihoda, kontrolu rashoda, upravljanje rizicima, poštovanje zakona i podzakonskih propisa i akata, nadležnih organa i jedinica lokalnih samouprava, kao i fizičko održavanje imovine.

Primeri zemalja u regionu pokazuju da strateško upravljanje imovinom utiče na povećanje prihoda od najmanje osam do čak 25 odsto budžeta lokalne samouprave.
Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top