Informatička obuka za članice udruženja žena

Novoosnovana organizacija „Mreža žena“ organizovaće do kraja novembra informatičku obuku za članice udruženja žena sa sela u opštini Inđija.

Obuka će se sprovesti u informatičkim kabinetima osnovnih škola u Beški, Maradiku, Krčedinu, Novim Karlovcima i Novom Slankamenu i predviđeno je da traje tri nedelje, tri časa nedeljno po 60 minuta.

U Beški je predviđena obuka za pet polaznica, a u ostalim mestima po šest.

Cilj programa je da osnaže dosadašnje aktivnosti žena u sektoru agrobiznisa i motiviše ih da u postojeća znanja uključe elemente modernog poslovanja, a tradicionalne delatnosti prilagode uslovima savremenog tržišta. Na ovaj način doprinosi se zapošljavanju i samozapošljavanju žena na selu, a ekonomski osnažene žene, kao veliki socijalni kapital, imaju potencijal da postanu generatorke celokupnog ruralnog razvoja, što predstavlja dugoročni cilj ovog programa.

Podršku u obuci pružiće Poslovno-obrazovni centar u Inđiji, a ceo program je finansirao Zavod za ravnopravnost polova AP Vojvodine.

Više informacija može se dobiti u prostorijama „Mreže žena“ u Inđiji, Ulica Vojvode Stepe 20.

izvor: www.indjija.net

Scroll to Top