Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme (Rok:08.05.2015.)

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 115.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu u okviru Programa 1504 – Podsticaji razvoju privrede, Programska aktivnost 1001 –podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, 454 – subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz Budžeta.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za refundaciju/subvencionisanja troškova nabavke mašina i/ili opreme radi osavremenjivanja procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u nova i savremena stredstva za rad i proizvodnju u cilju razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Sredstva se odobravaju za:

A) Refundaciju troškova nabavke mašina i/ili opreme koja je kupljena u 2015. godini, a najkasnije do dana objavljivanja Javnog konkursa.
Refundirani iznos se odobrava u visini do maksimalno 60 odsto od ukupne vrednosti mašine i/ili opreme, na osnovu računa/otpremnice i izvoda računa iz poslovne banke o plaćanju istog.

B) Subvencionisanje troškova nabavke mašine i/ili opreme.

Subvencionisani iznos sredstva se odobrava na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca, odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme. Predračun mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine i/ili opreme, bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova.

VISINA SREDSTAVA

Sredstva se u oba slučaja odobravaju u visini od najmanje 200.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara (sa PDV).
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava i obuhvata PDV.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:

• da su registrovani najmanje šest meseci pre raspisivanja Konkursa i imaju sedište na teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine;
• da su pozitivno poslovali u 2014. godini;
• da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda;
• da nisu koristili sredstva po ovom osnovu u 2013. i 2014. godini.

Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom i po jednom osnovu (refundacija ili subvencionisanje).

Rok za podnošenje prijave je do 08.05.2015. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Uputstvo u vezi sa Javnim konkursom nalazi se na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom i u Sekretarijatu, na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4072.

Izvor: www.lerindjija.rs

Scroll to Top