Javni konkurs za projekte u oblasti saobraćajne infrastrukture

Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisala je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture – poboljšanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje nivoa usluge saobraćajnica.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, poboljšanju bezbednosti saobraćaja i nivoa saobraćajne usluge.

Specifični ciljevi javnog konkursa su obezbeđivanje stabilnog, sigurnog i dugoročnog odvijanja saobraćaja, poboljšanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, poboljšanje nivoa usluge saobraćajnica, stvaranje preduslova za održivi društveni i ekonomski razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu za ovaj konkurs predviđena su sredstva u iznosu od 130.000.000 miliona dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture .

Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu na javni konkurs.

Javni konkurs je otvoren od 13. 8. 2015. godine do 24. 8. 2015. godine do 16.00 časova.

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021/4881-811, svakog radnog dana, od 9.00 časova do 15.00 časova, od 13. 8. do 24. 8. 2015. godine, ili putem elektronske pošte na adresuslavko.bucko@vojvodina.gov.rs.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top