Javni konkurs za projekte u oblasti zaštite životne sredine

Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisala je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine.

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA

Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata upravljanja komunalnim otpadom.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i modernizaciji sistema sakupljanja i transporta komunalnog otpada.

Specifični ciljevi javnog konkursa su poboljšanje kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada, povećanje broja stanovnika obuhvaćenih sistemom sakupljanja komunalnog otpada, razvijanje sistema primarne selekcije otpada u lokalnim samoupravama, implementacija lokalnih planova upravljanja otpadom.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za realizaciju projekata na svojoj teritoriji.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu na javni konkurs.

IZNOS SREDSTAVA

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. predviđena su sredstva u iznosu od 25.000.000 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata upravljanja komunalnim otpadom.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata nabavke opreme za sakupljanje i transport komunalnog otpada.

Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu nisu namenjena za finansiranje i sufinansiranje troškova ugradnje i montaže opreme. Troškove ugradnje i montaže opreme snosi korisnik sredstava.

ROK za podnošenje prijava: 20. avgust 2015

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top