Javni poziv: Merkantilni kukuruz za tovnu stoku

Merkantilni kukuruz

Republička direkcija za robne rezerve oglašava Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu preraspodele do 15.650 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus.

U skladu sa Zaključkom Vlade od 12. 7. 2014. godine i po realizaciji Javnog poziva od 22. 7. 2014. godine, razmenjivaće se preostala količina merkantilnog kukuruza sa primarnim proizvođačima za tovnu stoku, i to do 11.990 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje, a 3.660 tona za tovnu junad, u sledećim paritetima:

1) 14,17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg žive mere tovnih svinja;
2) 18,11 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg žive mere tovne junadi.

Potrebna dokumentacija preuzima se na sajtu Direkcije www.rdrr.gov.rs u delu Konkursi i tenderi i u Republičkoj direkciji za robne rezerve, Beograd, Ulica Dečanska br. 8a, VI sprat, kancelarija br. 607 i 620, u Centru Novi Sad, Ulica Hajduk Veljkova br. 11, počev od 7. 11. 2014.godine do 17. 11. 2014.godine u periodu od 08.30 do 14.30 časova.

Na Javni poziv mogu da se jave svi zainteresovani primarni proizvođači koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus, kao i primarni proizvođači koji su na prvom javnom pozivu od 22. 7. 2014.godine dobili merkantilni kukuruz.

Za bliža obaveštenja možete se obratiti na telefone_

Beograd: 011/3236-407; 3239-058;

Centar Novi Sad: 021/526-890; 021/526-522.

 

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top