Javni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje

NSZ-Logo

Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa finansijskim sredstvima opredeljenim za realizaciju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, objavila je sledeće javne pozive:

 • Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2015. godini;
 • Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2015. godini;
 • Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta u u 2015. godini;
 • Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini;
 • Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština u 2015. godini;
 • Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2015. godini;
 • Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2015. godini;
 • Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2015. godini;
 • Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva;
 • Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.

 

Informacije o programima mogu se dobiti:

 • u organizacionoj jedinici Nacionalne službe – u Inđiji, Kralja Petra I 78, Telefon: 022/561-650, Faks: 022/552-641,
 • preko Pozivnog centra Nacionalne službe – telefon: 0800-300-301,
 • ili na sajtu http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi.

 

Izvor: www.indjija.net

 

Scroll to Top