Konkurs APV – navodnjavanje

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinanisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije ili 70% za područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi(marginalna naselja), lica mlađa od 40 godina i žene nosioce gazdinstva.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 10.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 30.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije jednaka 50.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

– izgradnju eksploatacionih bunara,

– nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, agregata za pokretanje pumpi koji koriste različitu pogonsku energiju, cevnih linija za orošavanje, cevnih linija sa rasprskivačima, sistema za navodnjavanje „kap po kap“, i podzemnih i nadzemnih „kap po kap“ laterala, sistema za fertirigaciju i kišnih krila,

– nabavku mašina za zalivanje u tipu „Tifona“, pod uslovom da se navodnjava minimalno pet hektara površine po jednoj mašini

– nabavku linija za zalivanje – mašine u tipu „Rendžer“, „Centar pivot“, “Linear“,

– izgradnju cevovoda.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2017. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2017. godine.

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.

Scroll to Top