Konkurs: Finansiranje projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je javni konkurs za finansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u svim delovima konkursa imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top