Konkurs: Izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i organizacija seminara

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisuje javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za finansiranje projektnih aktivnosti izdavanja časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i organizacije stručnih skupova i seminara iz oblasti socijalne zaštite.

Prijave mogu podneti registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji i udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta.

Sredstva za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 19. 11. 2015. godine.

Pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjawww.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: +381 11 2642 054; +381 11 363 1731 i +381 11 2646 096.

 

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top