Konkurs Opštine Inđija za NVO i udruženja građana (Rok:18.05.2015.)

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Inđija za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 2.450.000 dinara i to za finansiranje/sufinansiranje projekata od interesa za lokalnu zajednicu, a u skladu sa usvojenim strateškim razvojnim dokumentima Opštine Inđija.

Pravo da učestvuju na konkursu sa jednim projektom imaju sva udruženja građana, nevladine organizacije i udruženja sa teritorije opštine Inđija kojima u 2015. godini nisu odobrena sredstva po drugim konkursima Opštine Inđija. Aplikant ne može biti istovremeno i partner na drugom predlogu projekta.

Visina odobrenih sredstava po projektu ne može biti veća od 300.000 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se Komisiji za dotacije nevladinim organizacijama opštine Inđija do 18. 5. 2015. godine do 14 časova. Sve prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Prijave se mogu podneti na šalteru 1 Prijemnog odeljenja Opštine Inđija ili mogu biti poslate poštom na adresu:

Opština Inđija, Cara Dušana 1, 22320 Inđija, sa naznakom: „Za Komisiju za dotacije nevladinim organizacijama – ne otvaraj!“

Prijave poslate poštom moraju stići do zatvaranja konkursa na gore navedenu adresu.

Prijave se podnose na jedinstvenim obrascima Konkursa koje možete dobiti na šalteru 1 Prijemnog odeljenja Opštine Inđija ili u navedenoj dokumentaciji ispod teksta.

Validnim će biti smatrane samo prijave poslate na priloženim obrascima. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

 

Izvor: www.lerindjija.rs

Scroll to Top