Konkurs: Sertifikacija sadnog materijala i klonska selekcija

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja za 2015. godinu.

Ovim konkursom raspodeljuju se podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju kroz podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održavanje kolekcija i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i hmelja i to:

1. izgradnju i montažu mrežanika za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka, odnosno biljaka predosnovne i osnovne kategorije, nabavku odnosno uvoz biljaka predosnovne kategorije, kao i kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje prema Spisku opreme i drugih neophodnosti koji se finansiraju programom sertifikacije, a sve u cilju dobijanja i održavanja sadnog materijala preosnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja;

2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova) prema Spisku aktivnosti koje se finansiraju u okviru programa klonske selekcije.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 15. 8. 2015. do 1. 10. 2015. godine.

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48  ili na telefon 022/55-60-60.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top