Konkurs: Sertifikacija sistema kvaliteta i bezbednosti hrane

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini.

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

1. Troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2014. godini;

2. Troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sa geografskim poreklom čija je kontrola i sertifikacija proizvodnje završena u 2014. godini od strane ovlašćenih organizacija;

3. Troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2014. godini;

4. Troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER u 2014. godini;

5. Troškova za kontrolu i sertifikaciju proizvoda bez glutena u 2014. godini.

Pravo da konkurišu imaju:

1. pravna lica – registrovana u Agenciji za privredne registre;
2. fizičko lice – nosilac i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
3. zemljoradnička zadruga.

Visina podsticajnih sredstava

Za realizaciju ovog konkursa predviđen je ukupan iznos od 3.000.000,00 dinara.

Sredstva za namene navedene u ovom konkursu utvrđuje se u iznosu od 50% od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost i ne može biti veća od 300.000,00 dinara za tačke 1,2,4 i 5, odnosno od 30.000,00 dinara za tačku 3.

Konkurs je otvoren zaključno sa 28. novembrom 2014. godine.

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.

Izvor: www.indjija.net

 

Scroll to Top