Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima(u daljem tekstu: Učesnici i učesnice konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 43.000.000,00 dinara.

Učesnici i učesnice konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina,
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta,
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti,
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti.

Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Učesnici i učesnice konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da jedan od učesnika konkursa nije stariji od 40 godina života,
2. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti,
3. da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina,
4. da je bar jedan supružnik/partner u radnom odnosu,
5. da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
6. da tržišna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs će se primati do 30. septembra 2017. godine.

Konkurs >>
Pravilnik  >>
Obrazac prijave za učesnike konkursa  >>
Obrazac prijave za prodavca nepokretnosti  >>

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.

Izvor: www.indjija.net18

Scroll to Top