Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Osobe_sa_invaliditetom

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisuje javni poziv za podnošenje predloga projekata za stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Predmet oglašavanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj:

1) poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
2) unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom
3 ) izjednačavanje mogućnosti i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Sredstva za Stalni otvoreni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Podnosioci prijava

Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:

1) registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
2) direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 27.11.2015. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: http://www.minrzs.gov.rs ili na na telefone: + 011 26 46 096 i 011 36 20 928.

Izvor: www.indjija.net

 

Scroll to Top