Konkursi u oblasti socijalne zaštite

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo socijalnu politiku i demografiju raspisali su konkurse za finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne zaštite. Konkursi su namenjeni udruženjima građanima.

Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo socijalnu politiku i demografiju raspisao je javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacijepronatalitetne politike u 2015. godini.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje programa od javnog interesa ili za obezbeđenje nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda koje realizuju udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 dinara od čega:

– za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom u iznosu od 10.000.000,00 dinara,
– za oblast društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u iznosu od 1.000.000,00 dinara,
– za oblast boračko-invalidske zaštite u iznosu od 5.000.000,00 dinara,
– za oblast zdravstvene zaštite u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, odnosno u dnevnom listu „Danas“.

Opširnije o konkursu na stranici LERIndjija.rs.

Dodela sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite.

Ministarstvo pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

– uspostavljanje usluga socijalne zaštite,
– razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta,
– zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 31. marta 2015. godine.

Više informacija o konkursu na stranici LERIndjija.rs.

Izvor: www.indjija.net

 

Scroll to Top