Konkursi za dodelu dugoročnih i kratkoročnih kredita Razvojnog fonda APV

Razvojni fond AP Vojvodine raspisao je dva konkursa za dugoročne kredite i pet konkursa za kratkoročne kredite.

Pravo učešća na konkursu za dugoročne kredite imaju pravna lica i preduzetnici koji su u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se smatraju povezanim pravnim licima.

● Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja

Tekst konkursa >>

● Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva

Tekst konkursa >>

● Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva

Tekst konkursa >>

● Konkurs za kratkoročne kredite za finansiranje izvoza

Tekst konkursa >>

● Konkurs za dodelu kratkoročnih revolving kredita za poljoprivredu

Pravo učešća na ovom konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja. Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje obrtnih sredstava.

Tekst konkursa >>

● Konkurs za kratkoročne kredite za tov

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (navršenih manje od 60 godina života), koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja a koji se bave proizvodnjom mesa na teritoriji AP Vojvodine.

Tekst konkursa >>

● Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za podršku realizacije investicionih aktivnosti u oblasti poljoprivrede sufinansiranih podsticajnim sredstvima AP Vojvodine

Tekst konkursa >>

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete se obratiti Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, ul. Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022 / 55 60 60.
Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top