Krediti Razvojnog fonda AP Vojvodine

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao je konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje (nabavka nove opreme) i za dodelu kratkoročnih kredita na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata sufinansiranih od strane Evropske unije i bilateralnih donatora.

Oba konkursa su otvorena do iskorišćenja planiranih sredstava za njegovu realizaciju, a više informacija može se dobiti na sajtu Razvojnog fonda APV.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top