Lider u ekonomskom razvoju – Opština Inđija

Opštini Inđija je na sednici skupštine Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj(NALED) uručeno priznanje za deceniju podrške ekonomskom razvoju Srbije kroz članstvo u NALED-u. Priznanje je u ime Opštine primio predsednik Vladimir Gak.

Opština Inđija je član NALED-a od 2007. godine, a posle nekoliko godina neaktivnosti, ponovo je pristupila programu regionalne certifikacije opština i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi(BFC SEE). Procesom certifikacije aktuelna opštinska administracija želi da stekne ugled u evropskim i svetskim okvirima kao ažurna i za investitore povoljna poslovna lokacija. Dosadašnje aktivnosti i uspostavljeni kontakti sa stranim i domaćim investitorima pokazuju da se opština Inđija nalazi na pravom putu ka dostizanju tog cilja.
 
Preuzeto sa: www.indjija.net
Scroll to Top