Novi konkursi PS za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je danas devet novih konkursa iz svog delokruga i to iz oblasti preduzetništva, starih zanata, zapošljavanja, ravnopravnosti polova, unapređenja položaja Roma i elektronskih komunikacija.

Ukupna vrednost sredstava usmerenih na konkurse je 204.239.968,70 dinara, a rok za podnošenje prijava za svaki od njih je 14. novembar 2014. godine do 12 časova.

Miroslav Vasin je istakao da su objavljeni konkursi u skoro svim oblastima u kojima Sekretarijat ima nadležnosti, te da iskustvo pokazuje da kratak rok za podnošenje prijave neće uticati na odziv aplikanata.

Svi konkursi su objavljeni u dnevnom listu ,,Dnevnik“, kao i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top