Obaveštenje za studente – Inđija

Radi ostvarivanja prava na regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju do kraja budžetske 2017. godine (za mesece: oktobar, novembar i decembar), sredstvima iz budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu, studenti su dužni da najkasnije do 01. decembra  2017. godine podnesu zahtev Opštinskoj upravi opštine Inđija–Odeljenju za društvene delatnosti.

Pravo može ostvariti student koji ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište na području opštine Inđija;
 • svakodnevno putuje na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do visokoškolske ustanove;
 • školuje se na teret budžeta;
 • prvi put upisuje godinu studija;
 • nije korisnik usluga smeštaja u studentskim centrima;
 • nije korisnik studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, lokalne samouprave,Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, i drugih, raznih fondacija;

Podnosioc zahteva je dužan, da uz zahtev, priloži:

 • ličnu kartu ili uverenje o prebivalištu;
 • potvrdu fakulteta o redovno upisanom semestru na teret budžeta RS;
 • potvrdu da nije korisnik smeštaja u studentskom centru;
 • fotokopiju indeksa (samo prve dve strane);
 • dokaz da svakodnevno putuje na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do visokoškolske ustanove koju pohađa (kopija mesečne karte ili 30 pojedinačnih karata prevoznika);
 • fotokopiju tekućeg ili štednog računa otvorenog na lično ime.

Izvor: www.sremskevesti.rs

Scroll to Top