Obuka za započinjanje sopstvenog posla

Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Sremska Mitrovica, 12. i 13. februara održava u zgradi SO Inđija instruktivnu dvodnevnu obuku „Put do uspešnog preduzetnika“ u okviru edukativnih usluga koje pružaju poslovni centri. Obuka će se održati u periodu od 9 do 13 sati.

Edukacija obuhvata sledeće teme:

– ekonomsku motivaciju za preduzetništvo,
– definisanje poslovne ideje,
– prve korake u biznisu,
– pravne aspekte biznisa,
– poreze i doprinose za preduzetnike,
– izradu Biznis plana – radioničarski deo.

Dvodnevna obuka ima za cilj da polaznicima omogući da:

– provere opravdanost svoje poslovne ideje,
– sagledaju prednosti i rizike preduzetništva,
– spoznaju svoje preduzetničke sklonosti,
– informišu se o postupku registracije i aktuelnim zakonskim propisima,
– popune Zahtev sa biznis planom.

Nakon uspešno završene dvodnevne obuke, svi polaznici dobijaju uverenja, a oni koji se odluče da realizuju svoju poslovnu ideju, mogu da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje.
Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top