Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Inđija – drugi krug

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Inđija za 2022. godinu, objavljen je Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Inđija-drugi krug.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid koja se nalazi na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciji je do 14:00 sati, dana 13.03.2023. godine. Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta održaće se 20.03.2023. godine sa početkom u 10:00 časova.

Na dan otvaranja ponuda, iz Aplikacije se prema visini ponuda automatski formira rang lista ponuđača za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Rang lista ponuđača objavljuje se na zvaničnoj veb – prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište i sadrži spisak lica koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta rangiranih prema visini ponude, vreme dostave zahteva i spisak lica koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Oglas možete pogledati na: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/, a sve informacije u vezi sa oglasom možete dobiti u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj opštine Inđija, Cara Dušana 1, ili putem telefona broj 069 18 55 456.

Izvor: https://www.indjija.rs/VestiCyr.aspx?Id=32312

Scroll to Top