Opština Inđija učesnik konferencije „Femcities“

Koordinatorka za  poslove rodne ravnopravnosti opštine Inđija i članica Opštinskog veća Maja Kanazir učestvovala je na konferenciji mreže „Femcities“, koja se osmi put održala u Zagrebu 1. i 2. juna. Opština Inđija je kao grad partner pozvana da predstavi svoja iskustva i mere kojima se bori za jednaka prava žena u procesu zapošljavanja i samozapošljavanja.

Tema ovogodišnje konferencije bila je „Efekti ekonomske krize na zapošljavanje žena u evropskim gradovima: Sličnosti i razlike. Smernice za gradove.“

Učesnici konferencije bili su predstavnici gradova i opština, koji se bave rodnim pitanjima, kao i stručnjaci na polju rodne ravnopravnosti iz različitih nevladinih organizacija, univerziteta i slično. Maja Kanazir je, ispred Opštine Inđija, govorila o načinima prevazilaženja problema zapošljavanja žena u vremenu ekonomske krize u opštini Inđija.

Ekonomska kriza utiče na zapošljavanje žena drugačije nego zapošljavanje muškaraca. Efekti se takođe razlikuju od zemlje do zemlje. Ova konferencija iz godine u godinu nastoji da obezbedi rodnu analizu uticaja makroekonomskih efekata krize u raznim evropskim gradovima na zapošljavanja žena.

Koji su vidljivi i skriveni efekti ekonomske krize na politiku rodne ravnopravnosti gradova i zapošljavanja? U kojim oblastima gradovi mogu imati bilo kakav uticaj, koje su zamke koje treba izbegavati i koje su efikasne strategije? Šta gradovi, opštine i regije mogu učiniti na lokalnom nivou kako bi se promovisala ravnopravnost žena u zapošljavanju i to u vreme svetske ekonomske krize?

Ovo su samo neka od pitanja koja su bila predmet rasprave na konferenciji mreže „Femcities“.

Iyvor: www.indjija.net

Scroll to Top