Pet kreditnih linija Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede raspisao je 15. februara pet prolećnih kreditnih linija, i to za nabavku: sistema i opreme za navodnjavanje, nove pogonske i priklјučne polјoprivredne mehanizacije, novih staklenika i plastenika i opreme u njima, zatim novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda, te za nabavku kvalitetene teladi za tov. Konkurs za ove kreditne linije biće otvoren do 16. marta 2015. godine.

Krediti Fonda će se i ove godine odobravati pod veoma povolјnim uslovima sa kamatam do 1 i 2 %. Za prolećni kreditni ciklus Fonda planirana su sredstva u iznosu od 2,5 miliona evra, a isti iznos planiran je i za redovnu jesenju kreditnu liniju.

O novim kreditnim linijama Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede i usklađenom sistemu podrške vojvođanskim polјoprivrednicima, na konferenciji za medije u Pokrajinskoj vladi, govorili su: potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški, direktor i zamenik direktora Fonda Jožef Sabo i Stojan Marinković.

Potpredsednik Bogaroški je kazao da će objavlјivanjem konkursa Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede praktično zaživeti usklađeni sistem podrške vojvođanskim polјoprivrednicima od strane pokrajinskih fondova i Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

– U dogovoru i saradnji sa fondovima uspeli smo da postavimo sistem tako da se konkursi fondova raspisuju pre konkursa resornog sekretarijata. Na taj način, pošto smo usaglasili predmete konkursa, polјoprivrednicima ćemo omogućti da prvo podignu povolјna kreditna sredstva, izvrše investiciju, a potom konkurišu kod Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu za bespovratna sredstva – kazao je Branislav Bogaroški.

Bogaroški je još dodao da je postignut i dogovor da se za tri kreditne linije: za navodnjavanje, za podizanje staklenika i plastenika i protivgradnih mreža, registrovana gazdinstva koja dobiju sredstva od Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede i refundaciju od Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, obavežu na prevremenu otplatu kredita Fonda.

– To je sa jedne strane olakšanje za polјoprivredene proizvođače, jer neće kredit imati u onom iznosu u kojem bi ga inače imali, nego bitno umanjen, a sa druge strane ovom metodologijom mogli bismo da obezbedimo između 75 i 100 miliona dinara sredstva koja bi ponovo mogla da uđu u konkursne linije Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede, čime se otvara mogućnost da što više korisnika registrovanih gazdinsatav može da dobije povolјna sredstva – kazao je Bogaroški.

Direktor Fonda Sabo Jožef pojasnio je uslove kreditiranja za svih pet kreditnih linija. Kako je naveo, krediti za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje biće odobravani sa kamatnom stopom od 1 odsto na godišnjem nivou. U okviru ove kreditne linije odobravaće se krediti do 5 hilјada evra, sa grejs periodom od 9 meseci i rokom otplate 24 meseca. Za nabavku opreme čija vrednost iznosi od 5 do 15 hilјada evra, odobravaće se krediti sa rokom otplate od 30 meseci i grejs periodom od 12 meseci.

Za nabavku pogonske i priklјučne polјoprivredne mehanizacije, odobravaće se krediti čiji je maksimalni iznos 20 hilјada evra. Kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 2 odsto, period otplate je pet i po godina, sa grejs periodom od 6 meseci.

Krediti za nabavku novih staklenika i plastenika i opreme u njima, biće odobravani sa kamatom od 2 odsto na godišnjem nivou. Maksimalan iznos kredita je 15 hilјada evra, sa rokom otplate od 36 meseci i grejs periodom od 12 meseci.

Za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda odobravaće se krediti čiji je maksimalni iznos 15 hilјada evra. Krediti će biti odobravani sa kamatom od 2 odsto na godišnjem nivou, sa rokom otplate od 24 meseca i grejs periodom od godinu dana.

Krediti za nabavku kvalitetne teladi za tov biće odobravati takođe sa kamatom od 2 odsto na godišnjem nivou. Maksimalni iznos kredita je 15 hilјada evra, sa rokom otplate od 15 meseci.
Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top