Plastik Gogić: Centralni sistem pušten u rad

Posle dužeg vremena pripreme nove opreme, hale i obučavanja radnika, kompanija: „Plastik Gogić“ je pustila centralni sistem za internu distribuciju materijala. Trenutno je u opticaju  10 silosa u kojima se svakog momenta skladišti 210 t različitih sirovina. Od silosa do mašina vode inox cevi od nerđajućeg čelika dužine 6000m, a gravimetrijskim dozatorima se precizno dozira šest komponenti za svaku mašinu. Time je procenat greške smanjen na minimum, kontrola se obavlja dosta lakše, prati se potrošnja materijala a kvalitet proizvoda je znatno poboljšan. Takođe, hale su dobile na prostoru jer se materijal više ne nalazi pored mašina i svaki radnik je osloboljen dodatne obaveze merenja materijala. Do punjenja silosa dolazi putem automatizovanog sekača koji seče dzakove i puni silose materijalom. Kako kompanija ističe teže ka tome da usavrše njihovo poslovanje investiranjem u kvalitetna rešenja kako bi olakšali rad zaposlenih u njihovoj kompaniji.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik