Podrška razvoju MSP iz fondova Evropske unije

Delegacija EU u Republici Srbiji i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pozivaju preduzeća iz Republike Srbije da se prijave za podršku u okviru novog programa „Podrška razvoju MSP u Srbiji“.

Tim EBRD-a za podršku malim i srednjim preduzećima (prethodno poznat kao TAM / BAS) uz finansijsku podršku Evropske unije, povezuje preduzeća sa domaćim konsultantima i međunarodnim savetnicima, koji im mogu pomoći da razviju poslovanje. Od onih najmanjih koja streme brzom proširenju poslovanja, do preduzeća koja teže međunarodnom poslovanju, preduzetnicima pružaju se jedinstveni stručni saveti i praktična iskustva, koji će im pomoći da poslovanje podignu na viši nivo.

Domaća mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu iz skoro svih privrednih grana mogu da se prijave za konkretne konsultantske projekte.


Kroz program „Podrška razvoju MSP u Srbiji“ mogu se realizovati kratkoročni projekti na najrazličitije teme: od istraživanja tržišta do strateškog planiranja, upravljanja kvalitetom i sertifikacije ili energetske efikasnosti i upravljanja životnom sredinom.

Većim preduzećima sa do 500 zaposlenih nude se dugoročniji projekti, obično u trajanju od 12 do 18 meseci i saradnja sa međunarodnim savetnicima sa preko 15 godina iskustva u oblasti poslovanja preduzeća. Ovi projekti pomažu rukovodstvu preduzeća da se upozna sa najboljim međunarodnim praksama i najinovativnijim metodama poslovanja, koje će im pomoći da budu konkurentni na svetskom tržištu.

„Podrška razvoju MSP u Srbiji“ se finansira kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije tokom perioda od 36 meseci, odnosno do juna 2016. godine. Program se zasniva na učešću u troškovima, što podrazumeva da preduzeća koja postanu klijenti plaćaju deo projektnih troškova u iznosu od 25–75% za projekte u koje su uključeni domaći konsultanti, dok na projektima većeg obima koji zahtevaju podršku međunarodnih konsultanata, klijent obično plaća 10% troškova prvog i 50% troškova drugog projekta.

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 20. jun 2016. godine.

Za više informacija o kriterijumima za učešće, obimu usluga i načinu prijavljivanja posetite www.ebrd.com/sbs/serbia.

Kontakt: 011 / 2120 642 ili BlagojeM@ebrd.com.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top