Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у континуитету финансијски подржава научне пројекте ОШ ,,Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена

Последњих шест година кроз Школски развојни план али и ГПР-а школе, пројектна настава је уз пуно труда, сарадње, креативности и вишегодишњег тражења најбољег,најефикаснијег и свеобухватног модела имплементације, успешно устаљена у наставну праксу Основне школе ,,Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена.

Уложен напор и различитост, препознат је од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, који последњих неколико година, у континуитету финансијски подржава управо имплементацију Пројектне наставе која је из основа померила границе квалитета наставе и учења али и односа између свих интересних група, што је за школу веома значајно и драгоцено.

Да су на правом путу и ученици и наставници основне школе ,,Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена показују прошлогодишњи и овогодишњи резултати ученика на општинским и окружним такмичењима, као и резултати на завршном испиту школске 2018/2019. године. Од 99 ученика виших разреда на општинским и окружним такмичењима је укупно освојено 38 диплома што значи да је сваки трећи ученик школе од петог до осмог разреда освојио неку од диплома. Општи квалитет наставе и учења показали су резултати завршног испита објављени на званичном сајту МПНТР 27.6.2019. из којих се види да је основна школа ,,Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена постигла најбоље резултате на нивоу општине  Инђија који су у рангу просека сремског округа.

Научна екскурзија у оквиру Пројекта „Од праисторије до савременог доба“ реализована је у суботу 15.јуна 2019.године у веома згуснутом и планираном програму. На екскурзију су ишли  ученици од другог до осмог разреда (првенствено, сви такмичари који су представљали школу на општинским, окружним и републичким такмичењима) у пратњи наставника и учитељица. 

Циљ пројекта био је да се ученици од првог до осмог разреда, кроз призму интерактивне, интегративне, проблемске и теренске наставе, упознају са слојевитим, мултикултуралним наслеђем централног Балкана и Европе – културом од праисторије до данас – кроз археолошку, уметничку и нумизматичку грађу, која се налази у Народном музеју у Београду, као и да се упознају са културно-историјском и природном целином Тврђава Голубачки град и природним лепотама Сребрног језера.

Овим програмом, дугорочно, желили смо да путем историјских чињеница, актуелне археолошке грађе и културно-уметничких поставки, афирмишемо позитивне вредности из различитих историјских слојева богатог наслеђа народа који су насељавали централни Балкан и Европу, као и да пробудимо у ученицима жељу за континуираним учењем, да откривају конкретна знања као млади истраживачи и да повезују старe и новe историјско-научне садржаје и информације.

Школа је одобреним средствима од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и овом научном екскурзијом интегрисала неколико школских пројеката који су део пројектне наставе ШРП-а,Школског програма рада као и ГПР-а; пројекат ,,Келти“, пројекат ,,Југословенска идеја и стварање краљевине Срба, Хрвата и Словенаца“, као и пројекта ,,Вода и њене специфичности“.

 
  

Ученици су на научној екскурзији имали могућност да се упознају са богатом поставком Народног музеја у Београду чија стална поставка обухвата период од далеког палеолита све до уметности 20. века.

Уз визуелне ефекте, пратећи материјал у виду текстова, легенди и дигиталних садржаја и сталну пратњу и предавање кустоса, ученицима су представљени најзанимљивији експонати Народног музеја који на посебан начин откривају какав је био живот од праисторије до савременог доба.

dav

Ученицима је било омогућено разгледање културно-историјске целине и резервата природе Голубачки град (средњовековна тврђава, топовска кула, археолошко налазиште, римска кућа, турски хамам, природне знаменитости и лепоте краја…).

dav

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице својим учешћем, несебично, из године у годину, помаже при реализацији наших важних пројеката у оквиру Школског развојног плана , који су усмерени на подизање квалитета образовног процеса у школи која се налази у родном месту нашег најзначајнијег и најзаслужнијег  реформатора школства Др Ђорђа Натошевића и овом приликом школа се топло захваљује Покрајинском секретаријату на подршци.

Scroll to Top