Ponovna upotreba sirovina kao primer dobre korporativne prakse

Kompanija Letač se, tokom svoje dvodecenijske istorije, može pohvaliti ne samo uspešnim projektima, nego i sa čvrstim stavom ka očuvanju resursa i životne sredine. Kao i svakoj građevinskoj firmi, nameće nam se i odgovornost prema negovanju prirode, koju na nivou kompanije afirmišemo među svim zaposlenima.

ISO – 14000

Implementiranjem Standarda ISO – 14000 u svoje poslovanje, ne samo da se obavezujemo da ćemo poštovati zakonske minimume propisane u Srbiji i EU, već ćemo ići i korak dalje, postavljajući više ciljeve kojima pokazujemo primer dobre prakse konkurentima, ali i ostatku privrede u Inđiji i regionu.

Primarni cilj na toj listi je očuvanje resursa i povećan procenat ponovne upotrebe materijala. Proizvodnja otpada se ne može sprečiti u potpunosti, ali se može znatno smanjiti reciklažom. Stoga, u svetu korporativne odgovornosti, kada je reč o ciljevima očuvanja životne sredine, kompanija Letač se ponosno veže za „3R“ koncept – REDUCE, REUSE, RECYCLE (smanjenje, ponovna upotreba, reciklaža)

– Odabirom materijala visokog kvaliteta, smanjujemo verovatnoću habanja, čime produžavamo rok trajanja naših proizvoda, pa su samim tim naši projekti dugovečniji. Ovim potezom evidentno se smanjuje preterana upotreba resursa koji se eksploatišu iz prirode i degradiraju je;

– Ponovnom upotrebom inertnih materijala, ponajviše betonskih i metalnih komponenti, smanjujemo potrebu za proizvodnjom novih materijala, koji u tom procesu emituju određene zagađujuće materije u vazduh, tlo, otpadne vode…

Tipičan proces u kom se jasno može videti praktičan primer jeste reupotreba betona u procesu gradnje.

Izvor 

Scroll to Top