Подршка Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједницe на развоју и унапређењу васпитно образовног рада ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА као тематско повезивање наставних садржаја кроз више предмета

Последњих пет година како кроз редовне обавезне наставне садржаје тако и кроз ваннастване активности кроз хоризонталну и вертикалну повезаност интегрисаних садржаја кроз Школски развојни план али ГПР-а школе, пројектна настава је уз пуно труда, сарадње, креативности и вишегодишњег тражења најбољег, најефикаснијег и свеобухватног модела имплементације, успешно устаљена у наставну праксу Основне школе ,,Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена.

Уложен напор и различитост, препознат је од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, који последњих неколико година, у континуитету финансијски подржава управо имплементацију Пројектне наставе која је из основа померила границе квалитета наставе и учења али и односа између свих интересних група, што је за школу веома значајно и драгоцено.

Да су на правом путу и ученици и наставници основне школе ,,Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена показују овогодишњи резултати ученика на општинским и окружним такмичењима. Од 114 ученика виших разреда на општинским и окружним такмичењима је укупно освојено 42 дипломе што значи да је сваки трећи ученик школе од петог до осмог разреда освојио неку од диплома. Овакав успех посебно је издвојен и похваљен од стране Тима за спољашње вредновање Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школске управе Нови Сад, који је извршио стручни педагошки надзор и спољашње вредновање квалитета рада у другом полугодишту школске 2017/2018. године. Општи квалитет рада основне школе ,,Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена оцењен је са највишом оценом 4.

Прошле недеље Школа је средствима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, реализовала део значајних активности пројекта ,,Древна предања, пут до знања“.

Главни приоритети пројекта били су осавремењивање наставног процеса путем иновативности и креативности свих учесника и медијска популаризација образовања ради истицања добрих примера из праксе и савремених трендова у образовању.

Циљ пројекта је био да се ученици од првог до осмог разреда, кроз призму интерактивне, интегративне, проблемске и теренске наставе, упознају са културним и историјским наслеђем, археолошким локалитетима, древним предањима о личностима и градовима и сумирају стечена знања о Словенима, Римљанима, Келтима и другим народима који су насељавали наше просторе. Ученицима је било омогућено да на научној ексурзији, посете културно-историјске локалитете у Сремској Митровици (Царску палату и Музеј), археолошко налазиште Бело брдо у Винчи испоменички комплекс Београдску тврђаву на Калемегдану, седиште удружења Милутин Миланковић у Београду, а по препоруци МПНТР изложбу САНУ- Михаило Петровић Алас, као и његову родну кућу.

Школа је одобреним средствима и овом научном ексурзијом интегрисала три школска пројекта коју су део пројектне наставе ШРП-а, Школског програма рада као и ГПР-а; пројекат ,,Древна предања, пут до знања“, пројекат ,,Милутин Миланковић“ и пројекат ,,Магична формула речи“. Трогодишњи пројекат ,,Милутин Миланковић“ покренут је са циљем да се афирмише име и дело једног од највећих српских научника, достојно обележи 140 година од рођења и 60 година од смрти првог српског доктора техничких наука и научника кога је НАСА уврстила у 15 највећих умова свих времена који су проучавали Земљу. Пројекат ,,Магична формула речи“ покренут је у школској 2017/2018. години са циљем да се пригодним наставним и ваннаставним активностима обележи неколико јубилеја математичара који су остали запамћени и као писци, а пре свега: 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа, српског математичара, проф. Универзитета у Београду и академика Српске краљевске академије; 140 година од рођења и 60 година од смрти Исидоре Секулић, истакнуте књижевнице која је радила као учитељ и наставник математике у више школа; 120 година од смрти Луиса Керола једног од најзначајнијих писаца за децу који је био математичар и логичар. Ученици су поред поменутих културно-историјских локалитета имали могућност да у оквиру научне екскурзије посете удружење ,,Милутин Миланковић“ у Београду, присуствују предавањуе и гледају филм о Милутину Миланковићу као и да посете кућу Михаила Петровића Аласа на Косанчићевом венцу.

Како би осавременили наставу и подигли наставни процес на један виши и квалитетнији ниво, наставни кадар, стручни сарадници и директор Школе учествују на семинарима, конференцијама и стручним скуповима који се организују у школи и ван школеу складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. Посебан акценат је дат интегративној и пројектној настави и сврсисходној употреби модерних дигиталних наставних средстава.

Са младом генерацијом наставника пред које се постављају врло високи стандарди у подизању квалитета рада у школи, Школа настоји да будућим генерацијама буде нада, пример и подршка на путу ка правим људским вредностима и сигурној егзистенцији.

 

 

Професори: Јован Џабић, Миленко Ђерић, Вукашин Вукмировић

Scroll to Top