Rok za predaju finansijskih izveštaja do kraja marta

Pojedine računovođe ovih dana ostaju bez klijenata, dok se neke njihove kolege iz penzije vraćaju na posao. Sa poslednjim danom ovog meseca ističe rok da firme, kao i odrđeni broj preduzetnika, Agenciji za privredne registre predaju redovne finansijske izveštaje. Ovog puta potpis na ključni dokaz o radu firmi mogu da stave samo licencirane računovođe. Trenutno ih je u registru APR upisano 5.108.

Do početka marta finansijske izveštaje je predalo 36.960 obveznika. Do isteka zakonskog roka, Agencija očekuje da će biti dostavljeno još oko 240.000 izveštaja.

Zakonom o računovodstvu je uvedena obaveza da se računovodstvenim uslugama mogu baviti samo agencije u kojima makar jedan računovođa ima licencu. Iako je bio predviđen prelazni rok, računovođe se pribojavaju da će problema biti.

Privrednicima, čije finansijske izveštaje predaju nelicencirane računovođe, prete kazne. Raspon je od 100.000 do tri miliona dinara za firmu i od 20.000 do 50.000 za odgovorne u njoj. Preduzetnicima preti kazna od 100.000 do pola miliona dinara.

Izvor: Blic Biznis

Scroll to Top