Sastanak „Biomase u Sremskom okrugu“ u Inđiji 12. decembra

Sastanak lokalnih aktera opštine Inđija, Stara Pazova i Irig u sklopu projekta „Mapiranje lokalnih, prostornih, infrastrukturnih, resursnih i logističkih preduslova za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz biomase u Sremskom okrugu“ održava se danas, 12. decembra u sali SO Inđija, sa početkom u 12 časova.

Cilj projekta je da doprinese stvaranju preduslova za intenziviranje ulaganja u korišćenje biomase u Sremskom okrugu u energetske svrhe, kroz izradu Studije o potencijalima biomase, trenutnom stanju infrastrukture i mogućnostima za povezivanje novih izvora na prenosne, odnosno distributivne mreže.

Projekat realizuju Stalna konferencija gradova i opština i Regionalna razvojna agencija Srem, uz podršku Ambasade Finske.​

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top