Plastični vs. metalni KONTEJNERI

Večita dilema Večita dilema i nedoumica kada se vode rasprave u krugovima čija delatnost zalazi u domen odlaganja otpada jeste koje su njihove prednosti a koje mane, ako se na uporedni test stave metalni i plastični kontejneri, odnosno metalne i plastične kante za odlaganja komunalnog otpada.             Poznato je da …

Plastični vs. metalni KONTEJNERI Read More »