Konkurs kompanije Filip Moris „Pokreni se za budućnost“

Program „Pokreni se za budućnost“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku kompanije Filip Moris više od deset godina, ima za cilj da podrži, osnaži i motiviše mlade, preduzimljive pojedince da unaprede svoja znanja i veštine, učestvuju u realizaciji društveno-korisnih projekata, i time doprinesu razvoju svog grada i društva u celini.

Takođe, podizanjem ličnih kapaciteta svakog mladog, talentovanog i perspektivnog građanina, podiže se i njihova konkurentnost na tržištu rada, što je najznačajnija vrednost ulaganja u ljudski potencijal ovog programa.

Za deset godina postojanja, najviše realizovanih aktivnosti bilo je na teritoriji grada Niša, a od 2014. godine polje delovanja širi se na celu Srbiju. Program partnerski podržavaju brojne organizacije civilnog društva, institucija lokalne samouprave i Univerziteta u Nišu.

U protekloj deceniji, ideje mladih realizovane su kroz aktivnosti 82 projekta koji su značajno doprineli unapređenju kvaliteta života u Nišu. Posebno, pokrenute su važne teme u procesu javnog zagovaranja ka donosiocima odluka kako bi se izmenila i dopunila određena pravila i zakoni, koji se odnose na mlade u preduzetništvu, mlade u nauci i negativan uticaj ilegalne trgovine na celo društvo.

Kao i prošle godine, u 2015. godini realizovaće se projekti iz oblasti javnog zagovaranja (zastupanja). Prioritetne teme u okviru kojih treba poslati predloge projekata su sledeće:

Ilegalna trgovina (opšti uticaj na stanje u društvu; borba protiv šverca; smanjenje sive ekonomije; širenje svesti o štetnosti ilegalne trgovine i sl.)

Preduzetništvo mladih (ekonomsko osnaživanje mladih preduzetnika i preduzetnica; zapošljavanje i samozapošljavanje; pozitivan uticaj na mlade da ostvare svoj preduzetnički kapacitet i sl.)

Nauka (promocija nauke, naučnika i naučnica i naučnih dostignuća; nauka u službi savremenog društva; podrška naučnim institucijama; veća zastupljenost u javnom sektoru i sl.)

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top