Završna konferencija projekta „Efikasno upravljanje imovinom“

Završna konferencija povodom implementacije projekta „Efikasno upravljanje imovinom u opštinama Stara Pazova i Inđija“ održaće se u Staroj Pazovi u ponedeljak 2. februara u 12 časova. Projekat se finansira iz Programa EXCHANGE 4 koji finansira delegacija Evropske unije u Srbiji, a koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Na kraju jednogodišnjeg zajedničkog rada, tokom konferencije prisutni će imati priliku da se upoznaju sa rezultatima projekta i aktivnostima koje će u narednom periodu unaprediti upravljanje imovinom u javnoj svojini.

Opština Stara Pazova je u partnerstvu sa Opštinom Inđija započela implementaciju projekta pod nazivom „Efikasno upravljanje imovinom u opštinama Stara Pazova i Inđija“ u februaru 2014. godine. Projekat je trajao godinu dana, a partneri na projektu su i dva javna preduzeća: Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova i Direkcija za izgradnju opštine Inđija.

Završna konferencija održaće se u sali 28 Opštinske uprave Stara Pazova (ul. Svetosavska 11).
Opšti cilj programa EU EXCHANGE 4 je doprinos procesu strateških promena na lokalnom nivou kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima reforme javne uprave, posebnim nacionalnim sektorskim politikama i praksom Evropske unije. Ovaj opštinski projekat je jedan od 32 projekta koji su odobreni iz ove grant šeme. Opština Stara Pazova i Inđija su ponosne što su u konkurenciji 123 predloga projekta uspele da se izdvoje i što je projekat ove dve opštine ocenjen pozitivno i preporučen za finansiranje.
O projektu „Efikasno upravljanje imovinom u opštinama Stara Pazova i Inđija“

Ukupna vrednost projekta je 148.686,61 evra od čega Delegacija EU finansira 85% odnosno 126.374, 95 evra, a ostalo je doprinos dveju opština.

Projekat je podržan u okviru prioriteta 2 – lokalni ekonomski razvoj, a tema je upravljanje imovinom.

Podrška upravljanju imovinom je važan preduslov za unapređenje investicione klime na lokalnom nivou i ovaj prioritet je povezan sa Zakonom o javnoj svojini, koji je usvojen u septembru 2011. i predstavlja pravni osnov za uspostavljanje nadležnosti i kontrole lokalne samouprave nad javnom svojinom u vlasništvu. Zakon je propisao uslove na osnovu kojih lokalne samouprave mogu dobiti pravo svojine nad imovinom i uspostaviti upravljanje imovinom u najboljem interesu cele zajednice.

Projekat opština Stara Pazova i Inđija se bavi upravo uspostavljanjem šeme upravljanja imovinom i razvojem sistema upravljanja imovinom i povezivanjem sa opštinskim GIS-om čija će osnova biti takođe kreirana iz ovog projekta.

Upravljanje imovinom je proces donošenja odluka koje se tiču sticanja i korišćenja nepokretnosti i raspolaganja nepokretnostima koje su u svojini i državini lokalne samouprave. Taj proces omogućava održavanje i stvaranje nove vrednosti kroz optimalno povećanje prihoda, kontrolu rashoda, upravljanje rizicima, poštovanje zakona i podzakonskih propisa i akata nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava, kao i fizičko održavanje imovine. Primeri zemalja u regionu pokazuju da strateško upravljanje imovinom utiče na povećanje prihoda od najmanje 8% do čak 25% budžeta lokalne samouprave. Savremenim pristupom upravljanju imovinom lokalne samouprave će omogućiti: veći prihod budžeta, manji rashod budžeta , mogućnost umanjenja stopa lokalnih poreza i naknada, što može da bude podsticaj lokalnom ekonomskom razvoju, veću odgovornost i transparentnost lokalne samouprave u upravljanju imovinom, unapređenje uslova za investiranje i poslovanje – niži troškovi investiranja i poslovanja, bolje ekonomske uslove za privatne preduzetnike koji koriste opštinsku imovinu i lokalni ekonomski razvoj i povećanu konkurenciju.
Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top