Konkurs – Sociohumanitarne organizacije

Raspisan je Konkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama – sociohumanitarnim organizacijama iz budžeta Opštine Inđija za 2015. godinu.

Sredstva za finansiranje projekata su obezbeđena u ukupnom iznosu od 6.700.000,00 dinara.

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju sociohumanitarne organizacije i udruženja sa teritorije opštine Inđija.

Projekti sociohumanitarnih organizacija, u smislu ovog Konkursa, predstavljaju projekte koji pomažu rešavanju problema omladine, invalida i starih osoba, kao i sve građanske inicijative koje pomažu ustanovljavanju bezbednosti i sigurnosti, posebno na socijalnom planu.

U raspodeli sredstava prednost će imati projekti, čijim se aktivnostima razvijaju različiti oblici samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, a koji su usmereni prema većem broju korisnika, zadovoljavaju kriterijum održivosti i organizuju se u partnerstvu.

Jedna organizacija može podneti najviše jedan predlog projekta.

Prijave na Konkurs podnose se Komisiji za dotacije nevladinim organizacijama – sociohumanitarne organizacije – opštine Inđija do 16. januara 2015. godine zaključno sa 14 časova. Sve prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Prijave se mogu podneti na šalteru 1 Prijemnog odeljenja opštine Inđija ili mogu biti poslate poštom na adresu:

Opština Inđija
Cara Dušana 1
22320 Inđija

sa naznakom: za Komisiju za dotacije nevladinim organizacijama – sociohumanitarne organizacije – ne otvaraj!

Prijave poslate poštom moraju stići do zatvaranja konkursa na gore navedenu adresu.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa prijavom na Konkurs mogu dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Inđija, na telefon 022/561-322 lokal 154 ili na imejl ivana.babin@indjija.net.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top