Podrška zaposlenih iz Opštine Inđija obuci zaposlenih u Opštini Stara Pazova

Obuka za korišćenje geo-informacionog sistema u upravljanju javnom imovinom u okviru projekta koji zajednički sprovode opštine Stara Pazova i Inđija u partnerstvu sa svojim Direkcijama za izgradnju,je održana 29. decembra 2014.  u Staroj Pazovi. Obuka je održana za zaposlene u opštini Stara Pazova uz podršku zaposlenih iz Opštine Inđija koja već više godina poseduje funkcionalni GIS i ima iskustva u korišćenju i primeni istog u raznim oblastima. Dvanaest zaposlenih u opštinskoj upravi, kao i JKP-ova opštine Stara Pazova je imalo prilike da nauči osnovne module korišćenja GIS-a kao i primenu u upravljanju javnom imovinom.

Predstavljen je detaljnije GIS okvir za upravljanje sredstvima u svojini jedinica lokalne samouprave, kao i konkretno na nivou teritorije opštine Stara Pazova. Učesnici obuke su dobili znanja o funkcionalnostima osnovnog GIS-a u upravljanju javnom imovinom, administraciji sistema, kako popunjavati i ažurirati podatke, kako vršiti pretraživanja, kako se vodi i ažurira evidencija nepokretnosti u javnoj svojini kroz GIS sistem, mapguide-u kao i druga znanja neophodna za efikasno upravljanje javnom imovinom.

U okviru projekta biće održane još dve obuke za zaposlene koje će biti praktičnog karaktera i kroz koje će zaposleni u JLS dobiti znanja o upravljanju sredstvima u javnoj svojini, konkretno o korišćenju i funkcionalnostima informacionog sistema za upravljanje imovinom, uključujući i baze podataka u opštinama Stara Pazova i Inđija,  kao i o korišćenju komunikacijskih slojeva i protoku podataka i procedurama objavljivanja na poslovne portale i opštinske vebsajtove i povezivanje sa GIS-om.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top