Konkurs Švedskog instituta „Kreativna sila“

Švedski institut dodeljuje sredstva za predloge projekata kojima se promoviše otvorenost i demokratija u okviru kulture, medija i slično, a u okviru programa „Kreativna sila“.

Predloge projekata mogu da podnesu organizacije civilnog društva, fondacije, državne agencije ili drugi slični subjekti koji za isti projekat ranije nisu dobijali sredstva. Podnosioci predloga projekata moraju da imaju sedište u jednoj od država sa prostora Afrike, Istočne Evrope, Zapadnog Balkana, Bliskog Istoka, Severne Afrike i u Turskoj i Rusiji.

Predlog projekta mora da bude rezultat udruženog partnerstva, odnosno mora da učestvuje bar jedan partner sa sedištem na prostoru Kraljevine Švedske.

Najveći i najmanji iznos sredstava koji se dodeljuje u okviru ovog programa nije naznačen.

Krajnji rok za predaju predloga projekata jeste 21. januar 2015. godine, u 23.59 h.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top