Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica

Raspisan je konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Оpštine Inđija za 2015. godinu za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije Opštine Inđija. Konkurs je raspisan za dodelu sredstava u ukupnom iznosu od 1.950.000 dinara i to za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija.

Projekti za sufinansiranje odnose se na:

  1. Sanaciju objekata crkava i verskih zajednica,
  2. Uređenje objekata crkava i verskih zajednica,
  3. Programske aktivnosti crkava i verskih zajednica,
  4. Izrada projktne dokumentacije za potrebe crkava i verskih zajednica.

Prijava na Konkurs podnosi se Komisiji za izbor projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija, do 20.07.2015. godine do 14 časova. Sve prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi putem jedinstvenih obrazaca „Prijava na konkurs“ i „Propratni akt“, koji su objavljeni na sajtu www.indjija.net i koji se mogu preuzeti na šalteru 1 Prijemnog odeljenja opštine Inđija.

Osim popunjenih obrazaca iz prethodnog stava, uz „Prijavu na konkurs“ obavezno se podnosi dokaz – fotokopija Rešenja o upisu crkve i verske zajednice u Registar.

Prijava na Konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti na šalteru 1 Prijemnog odeljenja opštine Inđija ili putem poštom na adresu: Opština Inđija, Cara Dušana 1, 22320 Inđija sa naznakom za Komisiju za izbor projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija – ne otvaraj!

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top