NSZ raspisala konkurs za javne radove

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu, u cilju radnog angažovanja teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Kroz sprovođenje javnog rada radno se angažuju nezaposlena lica/nezaposlene osobe sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe. Prioritet prilikom angažovanja na javnom radu imaće lica utvrđena kao višak zaposlenih, nekvalifikovana i niskokvalifikovana lica, kao i dugoročno nezaposleni.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top