Planovi „Direkcije za izgradnju“ u 2015. godini

Direkcija svake godine, praveći svoj plan i program rada za narednu godinu, nastoji da on bude u što većoj meri investicioni, i što se tiče radnih zona, i što se tiče ulica u našim naseljenim mestima. U principu, sve investicije koje su započete u 2014, nastaviće se u 2015. godini, a one koje su bile planirane u 2014, a iz nekog razloga nisu započete, prebačene su za ovu godinu, izjavio je zamenik direktora „Direkcije za izgradnju“ Milivoje Simić.

Prema njegovim rečima, u finansijskom pogledu, okosnica plana rada „Direkcije“ biće završetak velikih investicija, poput sportske dvorane. Tu je takođe i izgradnja druge faze fekalne kanalizacije u Beški, koja podrazumeva postavljanje kolektora u Beški, koji će biti povezan na regionalni kanalizacioni sistem Inđija – Stara Pazova. Trasa duga 5 km počinje u Ulici Mike Antića u Beški i ide do fabrike „Grundfos“ u inđijskoj severoistočnoj radnoj zoni. Na toj trasi, kako navode nadležni iz „Direkcije“, nalaziće se i crpna stanica koja će zadovoljiti potrebe naselja Beška.

Takođe, Milivoje Simić je istakao da su u planu i rekonstrukcije ulice i puteva, prvenstveno raskrsnice na Obilićevom vencu, kod nekadašnje Lukoil pumpe u Inđiji i pojačano održavanje deonice regionalnog puta od raskrsnice ulica Novosadska i Zanatlijska do Obilićevog venca.

Veći deo programiranih sredstava u 2015. godini predviđen je od drugih nivoa vlasti. Razgovarano je sa predstavnicima i republičkih i pokrajinskih javnih preduzeća i ustanova i na osnovu toga postoje čvrsta uveravanja da će biti novca za realizaciju planiranih investicija, a da bi se one realizovale, morale su da budu uvrštene u plan i program poslovanja, pojašnjava Simić.

„Ukoliko se pojavi neka nova investicija, praviće se rebalans, odnosno izmena i dopuna programa, ali na osnovu razgovora sa drugim nivoima vlasti, navedeni radovi su oni koji se mogu realizovati u 2015. godini.“

Zamenik direktora „Direkcije“ na kraju je najavio i da će indonežanska investicija u Inđiji, kompanija Indofood Serbia, započeti svoje radove početkom 2015.

„U poslednjim razgovorima sa predstavnicima indonežanske kompanije, najavljeno nam je da će izgradnja njihovog postrojenja započeti na proleće. Zbog svojih internih izmenjenih planova, nisu mogli da započnu sa radom u 2014. godini, a sva je prilika da će se uskoro to i dogoditi“, kazao je Milivoje Simić.

Osvrnuvši se na 2014. godinu, Simić je istakao da je u vrlo teškoj ekonomskoj situaciji u državi, kada u celoj Srbiji nema novih investicija, „Direkcija“ sprovodila tekuća investiciona ulaganja, poput krpljenja udarnih rupa, održavanje kolovoza, rasvete i slično, i da se u tom pogledu funkcionisanje preduzeća normalno odvijalo
Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top