Planovi „Komunalca“ u 2015. godini

Kako bi sva naseljena mesta inđijske opštine bila čistija i uređenija, nadležni iz JKP „Komunalac“ će tokom 2015. godine sprovesti niz aktivnosti i radova. To se pre svega odnosi na preuzimanje pijaca, održavanje čistoće u selima i uređenje seoskih grobalja.

Slavko Puvača, direktor JKP „Komunalac“, za Sremske novine je istakao da će naredna godina doneti puno rada i angažovanja, sve zarad većeg komunalnog reda i boljih uslova življenja za sve stanovnike inđijske opštine, bilo da žive u gradu ili na selu.

„Pijace koje su se nalazile u nadležnosti mesnih zajednica preuzima ’Komunalac’ na upravljanje. Pored gradske pijace u Inđiji, uskoro ćemo biti u poziciji da preuzmemo obavezu održavanja i funkcionisanja pijaca i u selima naše opštine. Prva u nizu je pijaca u Beški. Sačinićemo protokol sa Mesnom zajednicom i pristupiti uređenju pijačnog prostora. Predstoji nam obiman posao u tom delu, pre svega kada je reč o usaglašavanju naših akata sa opštinskom odlukom o pijaci, kao i uvođenje pijačnog reda, rasporeda tezgi, formiranje cena, licitacija i mnogi drugi poslovi. Prostor u Beški je odličan, tako da očekujemo da će meštani ovog naselja dobiti funkcionalnu pijacu poput pijace u Inđiji, na kojoj je potpuno uveden komunalni red“, izjavio je Puvača, dodajući da to znači da će postojati prostor za zelenu, belu i zanatsku pijacu, kao i deo za kvantaš, odnosno kamione sa robom.

„Beška je veliko mesto, ima 7.000 stanovnika i zaista postoji potreba da ima pravu pijacu, a mi ćemo učiniti sve što je potrebno kako se ne bi vršila prodaja kao što je to do sada bio slučaj – na ulici i parking prostorima. Sama pijaca ima dovoljno kapaciteta da se nesmetano odvija prodaja i promet na malo“, rekao je Puvača.

Sa problemom divljih deponija „Komunalac“ se intenzivno bori već nekoliko godina. Koliko je to zaista gorući problem govori podatak da je to preduzeće registrovalo oko 60 deponija koje su građani sami formirali!

„Divlje deponije su problem koji postoji u celoj Srbiji, pa samim tim i u našoj opštini. Postoji nekoliko načina da se to neutrališe, ali prvo i osnovno je promeniti svest građana, počev od najmlađih do najstarijih o značaju čuvanja životne sredine. Drugi način u rešavanju ovog problema jeste sankcionisanje počinilaca koji donose otpad na mesta koja nisu za to predviđena. Našoj lokalnoj samoupravi nedostaju sredstva, da bismo formirali takozvane centre za odlaganje otpada. Međutim, intenzivno razmišljamo o pravljenju takvih centara u našim mesnim zajednicama, koji bi bili ograđeni i gde bi meštani mogli da deponuju otpad, a mi bismo održavali red odnošenjem na gradsku deponiju. Očigledno je to jedan od gorućih problema i sigurno ćemo u narednom periodu pronaći adekvatno rešenje“, kazao je direktor „Komunalca“, napominjući da gradska deponija ima kapacitet za deponovanje otpada još najviše dve godine.

„S obzirom da će dve godine brzo proći, postoji potencijalna mogućnost da se komunalni otpad zida u piramide, ali to već zahteva određenu opremu i mehanizaciju. Očekujemo da će se nadležni u Javnom preduzeću ’Ingrin’ ozbiljno pozabaviti ovim problemom jer je činjenica da u državi Srbiji ne postoji resor koji se bavi zaštitom životne sredine, niti postoje opredeljena sredstva za te namene, a očigledno je to problem koji će nas puno koštati u budućnosti“.

JKP „Komunalac“ je tokom 2014. godine preuzeo održavanje i upravljanje svih 16 mesnih grobalja. Na tom polju urađeno je sve ono što je zakonom bilo propisano.

„Pored redovnog održavanja, u to spada između ostalog i evidentiranje grobnih mesta, korisnika, geodetsko snimanje… Učinili smo jedan veliki pomak i posao. Naredni koraci se odnose na konkretne radove na svim grobljima, odnosno izrada grobnica sa dva, četiri ili šest mesta, zatim izrada opsega, pošumljavanje, postavljanje osvetljenja i ograda gde je to neophodno, kao i održavanje objekata koje smo zatekli. Kada je reč o mesnom groblju u Čortanovcima , predviđeno je da se uradi projekat za izgradnju kapele, čime će se steći uslovi da radovi započnu, a kapela u Novim Karlovcima je u završnoj fazi. Takođe je predviđeno da se uradi zajednička grobnica za sva naselja, koja će biti potrebna u slučajevima ekshumacije i odlaganja posmrtnih ostataka“, najavio je Slavko Puvača, rekavši da, iako je bilo negodovanja prilikom preuzimanja, može se sada reći da se groblja nalaze u urednom stanju, održavaju se i popravlja sve što je potrebno za bolje funkcionisanje.

Cene usluga JKP „Komunalac“ se neće menjati u 2015. godini, osim one koja se odnosi na izmenjenu opštinsku odluku o održavanju čistoće i deponija. Ona se tiče obaveze nabavke oko 11.000 sudova za komunalni otpad, koja je prešla na vršioca delatnosti, odnosno na „Komunalac“, pa će se u tom smislu korigovati cene tih usluga i samim tim zameniti kante za sve stanovnike opštine, bez obzira da li se radi o porodičnim domaćinstvima ili o kolektivnom stanovanju.

Kada se ovaj proces okonča, preći će se i na nabavku sudova za PET ambalažu i hartiju, umesto dosadašnjih besplatnih vreća za smeće.

Direktor „Komunalca“ na kraju je još dodao da se u tom preduzeću u naredne 2-3 godine planira i kompletna obnova voznog parka, kako bi se istovremeno poboljšao kvalitet usluga u smanjili troškovi.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top