Program za civilno društvo i medije 2014–2015

Opšti cilj Poziva je stimulisanje povoljnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo i pluralističke medije, kao i osnaživanje organizacija civilnog društva i medija za efektivnije i odgovornije delovanje, unapređenje njihovih kapaciteta za dijalog sa Vladom i uticaj na politike i procese donošenja odluka. Specifični ciljevi podrazumevaju umrežavanje OCD na regionalnom i EU nivou, jačanje OCD u cilju osiguravanja njihove održivosti, što će doprineti povećanju uvažavanja uloge OCD u procesima donošenja odluka i reformi od strane javnih institucija.

Mogu da apliciraju organizacije civilnog društva ili formalna mreža OCD iz zemalja korisnika IPA II (Zapadni Balkan i Turska).

Predviđene teme/lotovi:

Lot 1: Integracija Roma
Lot 2: Anti-diskriminacija
Lot 3: Sloboda medija
Lot 4: Socijalna inkluzija
Lot 5: Neregularna migracija i azil
Lot 6: Dijalog i pomirenje
Lot 7: Vladavina prava i dobro upravljanje
Lot 8: EU integracije i reforma javnog sektora
Lot 9: Održivi socioekonomski razvoj

Vrednost bespovratnih sredstava: 600.000 – 1.200.000 €

Trajanje projekta: 36–48 meseci

Minimalno sufinansiranje: 10%

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 6. 7. 2015.

Napomena: Obavezno je partnerstvo od najmanje pet organizacija iz zemalja korisnika IPA II (Zapadni Balkan i Turska), a OCD ili mreže OCD iz zemalja članice EU mogu da budu samo partneri. Obavezna je registracija u PADOR sistemu. Koncept projekta se podnosi onlajn kroz sistem PROSPECT.

Izvor: www.indjija.net

 

Scroll to Top