Raspisani javni pozivi za zapošljavanje u 2015. godini

U skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Inđija za 2015. godinu, predsednik Opštine Inđija raspisao je:

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA SA TERITORIJE OPŠTINE INĐIJA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NEZAPOSLENIH LICA U 2015. GODINI,

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA SA PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2015. GODINI,

I

JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA U 2015. GODINI.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova se podnose u zatvorenoj koverti poštom ili lično na šalteru broj 1 prijemne kancelarije sa naznakom:

OPŠTINA INĐIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
22 320 INĐIJA
CARA DUŠANA br. 1

(Za konkurs: Stručna praksa / Samozapošljavanje / Javni radovi)

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 14.00 sati, dana 3. jula 2015. godine.

Obrazac prijave i ostale informacije u vezi sa uslovima javnih poziva, zainteresovani mogu dobiti u Agenciji za ekonomski razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48, Inđija, na tel. 022/55-60-60 ili ih mogu preuzeti na sledećim linkovima:

Stručna praksa

Javni poziv >>
Zahtev za učešće u programu „Stručna praksa“ >>

Samozapošljavanje

Javni poziv >>
Zahtev >>
Izjava >>
Izjava de minimis >>

Javni radovi

Javni poziv >>
Prijava >>

Izvor: www.indjija.net

 

 

Scroll to Top