Saniranje asfalta prema Jarkovcima

Nastavljeni su radovi na intezivnom održavanju puteva na teritoriji opštine Inđija, pa je tako juče izvršena sanacija državnog puta IIA 126, od „Bugareve“ krivine do Jarkovaca, ukupne dužine 2 kilometra. Krpljenje ulegnuća i udarnih rupa izvršilo je preduzeće „Srem put“, pod nadzorom javnog preduzeća „Inđija put“.

Radovi na održavanju puteva se finansiraju iz opštinskog budžeta i deo su projekta godišnjeg održavanja saobraćajnica na teritoriji opštine Inđija.

Scroll to Top